Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників
громадської організації «Медстудія»
Протокол від 24 січня 2024 року

СТАТУТ
громадської організації «Медстудія»
(витяг)

1.1. Громадська організація «Медстудія» (далі за текстом – Організація) об’єднує фізичних осіб на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та напрямів, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом та іншими актами Організації.

...

2.1. Метою діяльності Організації є науково-практична та освітня робота із впровадження наукового методу і доказової медицини для покращення здоровʼя громадян.

2.2. Для досягнення зазначеної мети Організація здійснює свою діяльність за наступними основними напрямами:

2.2.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо доказової медицини та наукового методу щодо підтримки та покращення здоровʼя населення;

2.2.2. Організація та проведення наукових лекцій, круглих столів, семінарів, конференцій, шкіл, виставок тощо, консультацій із залученням медиків, представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів;

2.2.3. Впровадження сучасних онлайн-технологій у медичну освіту;

2.2.4. Публікування в електронних та друкованих медіа (засобах масової інформації), наукових виданнях інформації, повʼязаної з сучасними науковими напрацюваннями, поширення інформації про доказову медицину, науковий метод та раціональні практики здоровʼя;

2.2.5. Ініціювання та проведення науково-дослідних робіт, повʼязаних з використанням раціональних практик доказової медицини у різних сферах життя;

2.2.6. Звернення до суб’єктів законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо впровадження змін у національне законодавство України щодо покращення здоровʼя громадян;

2.2.7. Підтримання міжнародних контактів з організаціями громадян інших країн, укладення відповідних угод та участь у міжнародних наукових заходах;

2.2.8. Надання правової допомоги;

2.2.9. Здійснення обміну інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

2.2.10. Створення та реалізація проектів і програм, спрямованих на науково-практичний розвиток щодо покращення здоровʼя громадян;

2.2.11. Організація і проведення мирних зібрань.